Χρήση μάσκας στο εργαστήριο

maskjpgΑπό 29/07/2020 η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για την παραμονή σας στο studio, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την προστασία όλων από τον COVID-19.
Ευχαριστούμε!