Σεμινάρια κεραμικής Σεπτεμβρίου 2020

schedule_openingjpg
Το πρόγραμμα για τα σεμινάρια κεραμικής / πηλοπλαστικής για τον Σεπτέμβριο 2020. 
Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκετε εδώ.